Општина Центар на пат да го легализира проектот „Скопје 2014“

Нова ТВ интегрално го објавува дописот на Јана Белчева Андреевска, советник во Општина Центар, до кој дојде, а адресиран е до градоначалникот на Општината, до Советот на Општината и до општинската Комисија за урбанизам во кој бара повлекување на предложениот ДУП Мал Ринг и негово враќање на доработка и разгледување од септември