Бесими: Фискалната консолидација дава резулати во намалување на буџетскиот дефицит и јавниот долг

Владата на Република Северна Македонија спроведува здрави политики кои дадоа соодветен одговор на кризата и поставуваат основа за натамошен долгорочен развој. Водиме претпазлива фискална политика, која...