Владата на Република Северна Македонија спроведува здрави политики кои дадоа соодветен одговор на кризата и поставуваат основа за натамошен долгорочен развој. Водиме претпазлива фискална политика, која ја штити стабилноста на јавните финансии и посветено работиме на намалување на буџетскиот дефицит, кој годинава е проектиран на ниво од 4,6 отсто од БДП, а наредната треба да се спушти на ниво од 3,4 отсто од БДП.

Ова, како што соопшти Министерството за финансии, го порачал министерот Фатмир Бесими на Форумот на Централна и Источна Европа на Еуромани, што се одржува во Виена, Австрија.

„За политиките што ги спроведуваме земјата доби потврда и од ММФ со можноста за пристап до средства од Програмата за ликвидност и претпазливост (ПЛЛ). Претпазливата фискална политика што ја спроведуваме ја заштити стабилноста на јавните финансии. Посветени сме на намалување на буџетскиот дефицит, кој оваа година треба да се намали на ниво од 4,6 отсто од БДП и во следната дополнително да се намали на ниво од 3,4 отсто од БДП. Фискалната консолидација ќе се постигне преку мерки и на приходната и на расходната страна“, истакнал министерот Бесими.

Тој додал дека во минатата година за да се одговори на шоковите што ги предизвика енергетската и ценовната криза, државата требаше да обезбеди 300 милиони евра. За тоа, како што посочи, биле  побарани средства од ММФ преку ПЛЛ програмата  и други инструменти кои беа со поповолни услови отколку да се издадеше еврообврзница.

„Ги следиме состојбите на пазарите на капитал. Во годината што е пред нас треба да обезбедиме 800 милиони евра надворешно финансирање, од кои 450 милиони евра се за враќање на еврообрзницата која достасува за отплата во јули 2023 година. Осумдесет милиони евра буџетска поддршка се очекуваат во текот на овој месец од ЕУ за да се ублажи влијанието од енергетската криза, се разговара за евентуална макрофинансиска помош од ЕУ и поддршка од Светска банка преку програмите за развојни политики“, нагласил Бесими.

„Нашите активности се фокусираат на заштита на јавните финансии, обезбедување здрави јавни инвестиции, подобрување на енергетските политики, справување со високата инфлација и поддршка на финансиската стабилност. Покрај поддршката  од ММФ преку ПЛЛ инструментот, активностите што се планирани ќе постават основа за одржлив долгорочен раст по кризата“, рекол министерот за финансии.

Министерот потенцирал дека и покрај глобалните предизвици кои значително ја погодија домашната економија, странските директни инвестиции остануваат на солидно ниво. Така за првите девет месеци од 2022 година тие достигнаа над 520 милиони евра. Тоа, според министерот, е потврда дека нашата земја останува атрактивна локација за инвестирање и во време на криза.