Националните финансиски политики во културата: Јавна расправа и промоција на публикација на Бранимир Јовановиќ

Јадро – Асоцијација на независна културна сцена,  по повод промоција на документот за јавни политики „Националните финансиски политики во културата “ во авторство на еконмскиот истражувач...