Азески – Петров: Борбата против сивата економија и корупцијата преку итна дигитализација на државната администрација

Улогата на Фондот, вели Азески, е да ги поддржи и да ги поттикне компаниите во изнаоѓањето форми на инвестиции, преку финансиска поддршка за производствените, извозните и...