Германската амбасада објави: во ноември, декември и јануари нема да има отворен список за регистрација на термини!

Поради технички проблеми при последната регистрација на термини на 5 октомври 2021 година, се регистрираа повеќе лица отколку што тоа го дозволува списокот на чекање на...