Бесими: Новата глобализација и инвестиции во зелена транзиција, дигитализација и човечки капитал

Економската теорија, вели дека со специјализација во производството се постигнува поголема ефикасност и се намалува цената на производот. Тоа е суштината на теоријата на компаративни предности...