Охрид ја троши најслабата туристичка сезона, каква-таква посета само за викенди

Самите хотелиери веќе не очекуваат оваа сезона да има странски гости што би дошле преку организирани патувања, додека за домашните исто со оценка дека ваучерите што ги додели државата како помош ќе бидат искористени за приватно сместување или во сместувачки капацитети од пониските категории