Презентација на анализата „Човек од народот: Анализа за јавното мислење за политичките барања на граѓаните“

Претседателскиот центар за политичко образование (ПЦПО) во соработка со Институтот за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје ја презентираа анализата „Човек од народот: Анализа за јавното мислење...