Странски туристи ги откажуваат аранжманите за летување во Македонија

10.000 легла за украински бегалци биле понудени до Владата само од стопанствениците во охридско-струшкиот регион.  Полски тур оператори ги откажале аранжманите за летување во Македонија, а...