Странски туристи ги откажуваат аранжманите за летување во Македонија

10.000 легла за украински бегалци биле понудени до Владата само од стопанствениците во охридско-струшкиот регион.  Полски тур оператори ги откажале аранжманите за летување во Македонија, а...

Охрид ја троши најслабата туристичка сезона, каква-таква посета само за викенди

Самите хотелиери веќе не очекуваат оваа сезона да има странски гости што би дошле преку организирани патувања, додека за домашните исто со оценка дека ваучерите што ги додели државата како помош ќе бидат искористени за приватно сместување или во сместувачки капацитети од пониските категории