Се греат и базени, а 17 семејства трошат 10 отсто од годишната потрошувачка на струја на домаќинствата

Новиот модел, кој ќе биде изработен и врз базата на искуствата од останатите земји каде се користи, ќе биде димензиониран максимално да ги заштити потрошувачите со...