Конференција за заштита на жените од насилство: Формирано е национално тело за поддршка на Инстанбулската конвенција

За време на пандемијата забележано е зголемување на насилство врз жената во домот, па затоа е неопходно е да има систематско собирање на податоци, односно нивно...