Компанијата„Facebook“ инвестира во поставување најдолг интернет кабел кој ќе поврзе три континенти Африка, Европа и Азија

Компанијата „Фејсбук“, заедно со неколку телекомуникациски компании, финансира проект за поставување на најдолгиот подводен кабел во светот. Станува збор за проектот наречен „2Африка“, кабел што ќе...