Аеродрoмот во Кукс под концесија на 35 години

Новите концесонери се обврзаа да инвестираат околу 8 милиони евра во модернизација на авиопристаништето во што спаѓа проширување на пистата, на терминалот за патници, како и на паркинг просторот