Комисијата за спречување и заштита од дискриминација му препорача на МОН да го повлече од употреба учебникот по социологија за трета средно

По поднесена претставка од страна на Коалиција МАРГИНИ, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД) утврди продолжено и повеќекратно вознемирување врз основа на род, сексуална...