Лихвари од Штип наплатувале астрономски камати на социјално загрозени лица и им ја земале помошта

Како залог, пријавените им ги земале платежните банкарски картички со пин кодовите и континуирано по секоја пристигната месечна социјална помош на сметките на оштетените, пријавените од...