Гувернерката на НБРМ и претходниците тврдат: Денарот е стабилен

Вкупните девизни резерви на крајот на април изнесуваат три милијарди и 159,6 милиони евра и во однос на март бележат зголемување за 142,3 милиони евра. И Анита Ангелопвса-Бежовска, и Димитар Богов, и Петар Гошев и Љубе Трпески го делат ставот дека стабилноста на домашната валута е стабилна