ЕК: Новата локална власт има чист мандат

Забелешките и жалбите од учесниците на изборите, според Коцијанчич, треба да се насочат кон релевантните национални институции согласно установените процедури и во рамките на законските рокови