Македонска берза со нов кодекс за корпоративно управување според принципот-примени или појасни зошто не си применил

Во рамки на зеднички проект на Македонската берза и Комисијата за хартии од вредност, донесен е Кодексот за корпоративно управување на котираните друштва, кој почнува да...