Градоначалниците на Валандово и Кавадарци нудат простор за детски дом

Општина Кавадарци дава целосна поддршка за отварање мали групни домови  на нивна територија. Одлуката ја соопшти градоначалникот на Квадарци Митко Јанчев. „Во изминатите денови сме сведоци на...