ЕК: Генералната клима поволна за слободата на медумите во Северна Македонија, неповолните услови во кои работат новинарите ги прават ранливи на самоцензура

ЕК нагласува дека е потребно подобрување на условите во кои работат новинарите, нивните работнички и социјални права, особено на локално ниво. Во извештајот се наведува истражувањето на ССНМ, според...