Менструална правда-колку ќе ја чини државата бесплатни средства за менструација за основките и средношколките?

Секоја четврта жена или девојка отсуствувала од работа заради менструална болка. Секоја трета ученичка пак, отсуствувала од училиште заради менструација, додека пак 57% од оние кои...