Абасадорката Холштајн: Германските компании тука вработија околу 20.000 работници

Германската амбасадорка ја посети компанијата со германски капитал, „Костал Македонија“. „Костал“ како фирма е важна за земјата бидејќи тука не станува збор само за трудово интензивна...