МФ: Владините политики го задржаа и потврдија кредитниот рејтинг од „Стандард и Пурс“

Република Северна Македонија доби потврда за политиките што ги спроведува и во време на криза и го задржа кредитниот рејтинг ББ- со стабилен изглед, утврден од Агенцијата за кредитен рејтинг „Стандард и Пурс“. Кредитниот рејтинг ББ- со стабилен изглед земјава го има во континуитет и особено е значајно дека рејтингот не е променет и во...

Поставеноста на монетарната политика е оценета како соодветна на макроекономските услови

На 18. јануари 2022 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка, на којашто беа разгледани движењата на меѓународните и...