Поставеноста на монетарната политика оценета како соодветна на макроекономските услови

Годишните стапки на раст на депозитите и на кредитите главно се во согласност со проектираните Движењата кај основните макроекономски параметри засега се во рамки на очекувањата,...