Камионите „лазат“ по балканските рути -„Оpen Balkan“ во борба со бирократијата

Што се однесува до регионот, најголеми поплаки транспортерите имаат за преминувањата со Босна и Херцеговина, Црна Гора, меѓу Албанија со Црна Гора, бидејќи немало ветеринарни и...