МТСП: Намалувањето на посмртната помош на 25.000 денари е одлука на Сојузот на здруженијата на пензионери

Намалувањето на висината на посмртната помош на 25.000 денари е извршено со Одлука на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, информираат од Министерството за труд...

Солидарен фонд: Намалувањето на посмртнината е привремено, а е поради поголемиот број починати лица

До пандемијата умираа околу 1.200 корисници на пензија просечно месечно, а сега за време на пандемијата над 1.800 корисници на пензија, појаснуваат од Одборот и додаваат...