Имплементација на Истанбулската Конвенција: Презентација на извештај за спроведени активности од Националниот Акциски План

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство денеска во прес-центарот на МИА ќе ги презентира наодите и заклучоците добиени од вториот извештај за напредокот...