Министерот Спасовски учествуваше на Националната конвенција за ЕУ во Република Северна Македонија на тема „Спречување и борба против тероризмот“

Доколку  тргнеме  од  општото гледиште дека под критична инфраструктура се подразбира сè она што е од  витално значење за  функционирањето и опстанокот на една заедница или...