Не земајте јод на своја рака, предупреди хрватското Министерство за здравство, по навалицата врз аптеките

Со оглед на актуелната криза поради агресијата и инвазијата на Украина, разбирлива е одредена загриженост на граѓаните, но треба да се нагласи дека стручните служби се...