Дури две третини од анкетираните 1.061 лекари биле навредувани на работа, а 13 доживеале и телесна повреда

Во однос на причините заради кои е извршено насилство 52,1 одговориле дека тоа е заради незадоволство на пациентите предизвикано од неисполнети желби за одредена дијагностичка процедура...