Клиниката за неврологија со водич: Справување со невролошки заболувања во услови на Ковид

Универзитетската клиника за неврологија изготви Водич за справување со невролошки заболувања во услови на Ковид-19, соопшти Министерството за здравство. Водичот содржи стручни препораки и насоки за...