Просветните работници ќе ги добијат јулските плати со задоцнување

Платите за вработените во средното образование се веќе на нивните трансакциски сметки, додека за платите на вработените во основното образование, Министерството за финансии најавило дека наскоро...