Заев и Маричиќ: Со прифатените амандмани на Изборниот законик обезбедивме дополнителни гаранции за локални избори според највисоки стандарди

Премиерот Зоран Заев и министерот за правда Бојан Маричиќ примија делегација на мисијата за следење на локалните избори на канцеларијата на ОБСЕ за демократски институции и...

ОБСЕ/ОДИХР објави конкурс за набљудувачка мисија за избори во земјава на 5 јули

ОДИХР објави конкурс со кој бара тим на експерти од различни области кои треба да ги следат предвремените парламентарни избори во земјава на 5 јули. Меѓународните набљудувачи се очекуваат по 19 јуни

ОБСЕ/ОДИХР за изборната кампања: Ограничувања, ускратувања, нејаснотии, родови стереотипи

Во периодичниот извештај на организација што се однесува од 11 март до втори април се наведуваат ограничувања на правото да се биде избиран, ускратување на избирачките права врз основа на одземена деловна способност, детална анализа на периодичните извештаи за финансирање на кампањата, законски ограничувања во врска со својството на подносител на приговори, недоволна застапеност на жените во јавниот живот