Анкета: Што мислат административците за Поглавјето 23

Хелсиншкиот комитет за човекови права во РМ и Институтот за европска политика – Скопје го презентираа испитувањето на мислењето на административните службеници во Република Македонија во поглед на состојбата во Поглавјето 23