Комитет на британскиот Парламент: Брегзит донесе поголеми трошоци и бирократија и доцнење на стоката на границите

Велика Британија го напушти огромниот единствен пазар на стоки и услуги на Европската унија на 31 декември 2020 година. Поголемиот дел од трговијата меѓу двете страни...