Бесими на средба со поранешните министри за финансии

Покрај истакнатиот нобеловец Пол Кругман, меѓу потврдените учесници на Конференцијата, се повеќе истакнати економисти, високи претставници на меѓународни финансиски институции, министри за финансии, гувернери…, кои ќе ги образложат своите гледишта...