Еко-свест: Субвенционирање на малите хидроцентрали наместо со повластени тарифи, треба да е со премии доделени преку аукција

Владата и ресорните министерства мора што поскоро да овозможат транзиција на сите технологии од тарифи кон премии за да овозможиме вистинска либерализација на енергетскиот пазар, но...