Иницирана во 2007, студија за финансирање и градење во 2017- станицата за отпадни води вредна 136 милиони евра во фаза пред изградба

Започнува спроведувањето на најголемиот еколошки проект во Скопје вреден 136 милиони евра. Активностите за пречистителната станица за отпадните води во Скопје, доведени во фаза на предизградба. ...