Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам ја одржа првата седница во нов состав  

Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам денеска ја одржа првата седница на новиот состав со која претседаваше националниот координатор Златко Апостолоски....