Д-р Билјана Илиев: Менталниот проблем не е стигма, споделувањето останува тајна

Мнозинството од луѓето кои си го одземаат животот страдаат од назначено ментално заболување и злоупотреба на супстанци во моментот на нивната смрт. Кога ги прашуваме нашите...