Сексуална работничка за НоваТВ: Со правна регулација на нашата работа би ни се овозможиле безбедни услови за работа и живеење

Утре Скопје ќе се обои во црвено. Сексуалните работни/ци/чки по 14 пат ќе продефелираат во македонската метропола со цел да се слушне нивниот глас и барања...