Што мислат Грците за нас и спорот за името

Генералниот заклучок од истражувањето е дека јавното мнение е строго песимистичко, интровертно и со голема доза на недоверба кон меѓународните фактори од една страна и емоциоанално во своите ставови кога се работи за прашањето со името