Функционалната методологија за прочистување во судството дава резултати-денеска разрешени уште 3 судии

Судскиот совет продолжи со ,,филтрација“ на судството, односно со разрешување на судии. Денеска се разрешени уште  тројца судии поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција...