„Окупација“ на рекламните паноа и билборди од политичките партии

Според Упатството за распределба на рекламни паноа и билборди, 40 проценти од локациите се достапни за партиите на власт, исто толку се наменети и за партиите во опозиција, а по 10 проценти од локациите се достапни за парламентарните партии кои немаат пратеничка група и за вонпарламентарните партии