Симовски вели дека грешката во религиозната припадност е направена со погрешно внесување во графите

– Пишувајќи го текстот  во табелите , направена е ненамерна  пермутација  на бројките во графите : „ Не е верник (атеист) “ и „евангелско протестантски христијани“...