Француски „Репортер“: Преспа e рај на дива природа во срцето на Балканот

Преспа, со своите езера вгнездени на 850 метри надморска височина, е „жариште на биолошката разновидност“. Разновидни живеалишта кои нудат импресивна фауна и флора - 1,500 видови растенија, 270 видови птици, 9 видови ендемични риби, присуство на сите големи европски месојади, итн.