СЛУЧАЈ СЛАВИЈА: Владата објаснува дека продажбата е привремено запрена поради доставена времена мерка до Судот

Ја известуваме јавноста дека наводите изнесени од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ дека наводно Агенцијата за управување со одземен имот се откажала од продажбата на акциите на АД...