Средба на десет стопански комори од Западен Балкан и од Вишеградската група во Будумпешта

Продлабочување на економските врски и соработката на регионална основа се перципираат како можност за забрзување на економскиот раст и како заемна корист за земјите од Западен...